Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Списък със свободните места по специалности

Списък със свободните места, учебна 2022-2023г.