Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Иновативно училище