Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Документация Иновативно училище

Иновация "Роботика и мултимедийно проектиране"

2024 / 2025 г.

2025 / 2026 г.

2026 / 2027 г.