Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В ПГТЛП – ПОПОВО


На 25.02.2020 г., в ПГТЛП, гр. Попово се проведе математическо състезание между учениците от деветите класове. Участниците трябваше да се справят с кръстословици, занимателни и практически задачи. Надпреварата беше много оспорвана. Победител стана отбор „Питагор“ с участници от IX „а“ клас. Отбор „Архимед“ бе сборна група от ученици от IX „б“, IX „в“ и IX „г“, клас остана на второ място само с две точки разлика. Учениците доказаха, че математиката може да бъде лесна и интересна.
ИНЖ. ЛЕЙЛЯ САКАЛЪ

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА