Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

БАЗАР ЗА МАРТЕНИЦИ В ПГТЛП – ПОПОВО

Днес, 28.02.2020 г. учениците от 8 „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово спазиха традицията като организираха базар за мартеници...

БАЗАР ЗА МАРТЕНИЦИ В ПГТЛП – ПОПОВО

 

Навсякъде по света хората посрещат пролетта с огромна радост и вълнение, но България е една от малкото страни, които я посрещат с окичване на мартеници. Това е традиция, чиито корени откриваме в далечното минало на нашия народ.

Днес, 28.02.2020 г. учениците от 8 „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово спазиха традицията като организираха базар за мартеници. Пожелаха си да бъдат бели и червени, здрави и усмихнати през настъпващата пролет.

 


ДИМИТРИНКА СТОЙКОВА


СТАРШИ УЧИТЕЛ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ