Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Блестящо представяне на ученици от ПГТЛП, гр. Попово

     Учениците от Х „а“ клас Анита Цонева, Гергана Веселинова, Росен Атанасов и Никола Илиев участваха в конкурс „Защо гласът ми има значение“, част от проект „Как да преподаваме активно гражданство?“, съфинансирано от Европейския съюз. В категория „есе“ всеки засегна различни аспекти от ежедневието ни, но водеща остана идеята за това колко е важен гласа на всеки един от нас. Гласът, който може да промени света! 

     Предстоят и бъдещи инициативи съвместно с екипа на „Преподаваме bg“.

 

АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ
Старши учител по гражданско образование