Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КОЛЕДАРИ от ПГТЛП гр. Попово наричаха за здраве и благоденствие на сесия на Общински съвет Попово

Коледарите от ПГТЛП гр. Попово, облечени в народни носии и ямурлуци, изработени от учениците от професия „Модист“, гостуваха на общинските съветници на Попово. Те представиха народния обичай „Коледуване“,...

КОЛЕДАРИ от ПГТЛП гр. Попово наричаха за здраве и благоденствие на сесия на Общински съвет Попово

 

Коледарите от ПГТЛП гр. Попово, облечени в народни носии и ямурлуци, изработени от учениците от професия „Модист“, гостуваха на общинските съветници на Попово. Те представиха народния обичай „Коледуване“, като изрекоха молитва за здраве и благоденствие на всички.

Бяха посрещнати от символичния домакин г-н Георги Георгиев, председател на Общински съвет Попово, който ги дари за здраве и берекет. Групата за автентичен фолклор при ПГТЛП гр. Попово се състои от пет момчета, с ръководител г-жа Д. Стойкова.

След песните и изречените благословии, г-н Георгиев им пожела здраве и успехи, като изказа своите благодарности за това, че съхраняват българските народни традиции и обичаи!КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО