Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“ във връзка с реализиране на европейски проекти, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

На 11.06.2019 г. в ПГТЛП гр. Попово се проведе кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Гости на форума бяха ...

Кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“ във връзка с реализиране на европейски проекти, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

 

На 11.06.2019 г. в ПГТЛП гр. Попово се проведе кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Гости на форума бяха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, началникът на РУО Търговище г-жа Елка Станчева, председателят на НАУМ г-жа Росица Иванова, директори на професионални гимназии от област Търговище, г-жа Кармелина Колева – директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Попово и директорът на РЦПППО г-н Христо Христов.

Форумът започна с презентация, представена от инж. Десислава Георгиева от ПГТЛП гр. Попово, представяща резултатите от реализираните европейски проекти в сектор ПОО. Представен бе филмът „Началото на една приказка….“, който запозна присъстващите с последният реализиран проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Г-жа К. Христова–Маркова обърна внимание на целите на проекта, които са съвместими с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Проектът е съвместим с Комюникето от Брюж, относно засилването на европейското сътрудничество в областта на ПОО за периода 2011–2020 г., като професионалното образование и обучение следва да има висока приложимост на пазара на труда, подобряване на качеството и увеличаване на неговата привлекателност и приложимост. Момичетата на професионалната гимназия дефилираха с изработените от тях фламенко рокли.

Срещата продължи с презентация, представена от инж. агр. Теменуга Тодорова, директор на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово за реализирани проекти, финансирани по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Г-н Николай Николов, директор на ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище представи реализираните от гимназията успешни европейски проекти, като показа ресурси за разпространение на проектите.

Форумът продължи с дискусия и разговори, относно успешните практики при реализирането на европейски проекти. Г-жа Елка Станчева поздрави участниците в кръглата маса, като подчерта, че днешната епоха изисква, завършващите професионални гимназии да притежават знания и умения за взаимодействие в глобална среда, именно чрез образователната мобилност се повишава качеството на професионалното образование и обучение и се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа. Г-жа Росица Иванова, председател на Националната асоциация на училищата по мода изрази възхищение от успешните и реализирани проекти, като обърна внимание, че професионалните гимназии от област Търговище са много активни, но подкрепени от РУО Търговище и Областна администрация. Г-н Митко Стайков благодари на директора на ПГТЛП за организираната среща, като изрази задоволство от видяното и най-вече обмяната на опит между гимназиите. „Поздравявам г-жа Маркова за усилията и труда, които полага за развитието на професионалната гимназия. Това е единствената насока, в която всички заедно трябва да вървим с подкрепа на министерството.

„Еразъм +“ е единствената програма, която увеличава двойно своя бюджет и дава големи възможности нашите деца да надграждат и усъвършенстват бъдещата професионална реализация“, заяви областният управител. Той пожела на всички участници в проекта да следват мечтите си, да не се предават пред предизвикателствата, да търсят и проучват, да бъдат откриватели на нови решения.

Заедно с г-жа Елка Станчева благодариха на трите професионални гимназии – ПГТЛП гр. Попово, ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово и ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище за спечелените нови проекти за следващия програмен период в сектор ПОО.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО