Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

МЕДАЛИ И ГРАМОТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

     Тази учебна година ученици от VIII до XII клас на ПГТЛП, гр. Попово,  участваха в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“, организирано от Сдружение „10 книги“. Целите на състезанието са да се реализират образователни практики, насочени към повишаване качеството на българското образование, да се развие логическо мислене у учениците и да се осигурят условия за изява на придобитите знания и умения в конкурентна и състезателна среда.

     Състезанието се проведе в три кръга.

Първи кръг: тест от 25 въпроса върху учебно съдържание от предходната учебна година.

Втори кръг: писане на текст, ограничен в 2 (две) страници голям формат.

Трети  финален кръг: тест върху учебно съдържание от настоящата учебна година.

      Всички ученици достигнаха до третия, финален кръг на надпреварата и плод на техния упорит труд и всеотдайност са постигнатите резултати. Състезателите получиха своите грамоти за постигнати отлични резултати, а петима от тях получиха и медали: Дияна Петкова, Йоана Габровска, Селин Ибрямова, Юлиян Иванов и Мерт Сабриев от IX  „a“ клас.

     Поздравления към всички участници и нека успехът им е вдъхновение за бъдещи стремления и постижения!

 

ГЮЛХАН АХМЕДОВА
старши учител по БЕЛ