Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Началникът на РУО – Търговище отличи изявени педагогически специалисти на ПГТЛП, гр. Попово с наградата „Митрополит Андрей“

С наградата са удостоени четирима директори, трима от които са пенсионирани. Радваме се, че единственият действащ награден директор е г-жа Каролина Христова–Маркова, директор на иновативна ПГТЛП...

Началникът на РУО – Търговище отличи изявени педагогически специалисти на ПГТЛП, гр. Попово с наградата „Митрополит Андрей“

 

На 05.10.2021 г. – международен ден на учителя, началникът на РУО – Търговище, г-жа Елка Станчева съобщи имената на отличените педагогически специалисти с почетно отличие „Митрополит Андрей“.

С наградата са удостоени четирима директори, трима от които са пенсионирани. Радваме се, че единственият действащ награден директор е г-жа Каролина Христова–Маркова, директор на иновативна ПГТЛП. Почетното отличие е за целенасочено създаване на среда и условия за повишаване на дигиталните компетентности на ученици и учители и с принос за развитие на българското образование, за реализиране на инициативи, допринесли за утвърждаване на образователната институция. Връчен беше и почетен знак „Митрополит Андрей“ на РУО – Търговище.

С наградата са удостоени 10 учители, трима от които са от иновативна ПГТЛП, гр. Попово. Наградените учители са инж. Десислава Игнатова, г-жа Димитринка Стойкова и г-жа Веска Василева. Почетното отличие е за прилагане на ефективни иновативни форми и методи в образователния процес, допринасящи за ориентиране на обучението от традиционно към иновативно, за реализиране на инициативи за утвърждаване на образователната институция.

Поздравления и бъдещи творчески успехи!ГЮЛХАН АХМЕДОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ