Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТРЕТИ МАРТ 2021 г.

Ученици от ПГТЛП, гр. Попово, членове на клуб „Маршова и строева подготовка“ с ръководител Ивайло Алексиев, поднесоха венци и цветя на Руския паметник...

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТРЕТИ МАРТ 2021 г.

 

„Момчета, казвам ви го просто,
по дядо Вазовски дори,
че днес на вашта сила Господ,
Отечеството подари.
Днес не е време за куршуми
и нека всеки в този час
си вземе само тези думи,
„България – това съм аз!“
Те са искрата богородна
в жарта на нашата съдба.
На път, момчета!
За свободна земя – с достойна свобода.
България сега ви дава
любов и вяра от сърце.
На вас съдбовно се надява
И вашата любов зове!
И тя ще стане черква бяла
под златна ангелска дъга,
ще бъде роза, разцъфтяла
в самата Божия ръка,
щом стихне днешното безчинство
и – подир вашия оброг,
възкръсне святото единство:
Човек, Отечество и Бог,
щом всеки със душа съгласна
и пълна с любородна страст,
си каже простичко и ясно:
„България – това съм аз!“
Ивайло Балабанов

 

Ученици от ПГТЛП, гр. Попово, членове на клуб „Маршова и строева подготовка“ с ръководител Ивайло Алексиев, поднесоха венци и цветя на Руския паметник.

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Да сведем чела и се преклоним пред подвига на героите, дали живота си за нашата свобода!

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО