Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“

ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПАРТНЬОР: ТЪРГОВСКА ВЕРИГА

ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА               

На 06 февруари 2023 г. в  Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово се проведе училищният кръг на националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. В него взеха участие 7 ученици от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ разделени в две възрастови групи:

Първа възрастова група: ученици от ІХ – Х клас;

Втора възрастова група: ученици от ХІ – ХІІ клас.

     Състезанието се организира съвместно от гимназията и търговска верига „Елимекс“. То премина в две части, като в първата част учениците решаваха теоретични тестове, в които бяха включени въпроси от учебните дисциплини: електротехника, градивни елементи, аналогова схемотехника и цифрова схемотехника, а във втората част участниците изпълняваха практически задания по монтаж на печатна платка  за съответната възрастова група. Писмените работи и изпълнението на практическите задания бяха оценявани от представители на търговска верига „Елимекс“ под ръководството на инж. Детелина Иванова.

     В първа възрастова група се класираха:

     на ПЪРВО място Никола Николаев Димитров, ученик от X „а“ клас.

     на ВТОРО място Стефан Иванов Иванов, ученик от X „а“ клас.

     Във втора възрастова група класирани бяха:

     на ПЪРВО място Даниел Найденов Неделчев, ученик от XII „а“ клас.

     на  ВТОРО място Рейджан Зюлкяров Реджебов, ученик от XI „а“ клас.

     Поздравления за учениците и техния ръководител инж. Християн Иванов.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО