Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Открит урок по предприемачество в ПГТЛП

Учениците от VIII „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, под ръководството на Татяна Христова демонстрираха своите предприемачески умения за ...

Открит урок в ПГТЛП гр. Попово, изнесен от Татяна Христова и свързан с вътрешноинституционалната квалификация

 

 

 

Структура на урока


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО