Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Открита практика, проведена в електронната платформа Teams на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово

За първа година в област Търговище се организират и провеждат Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ за открити практики с цел обмен на общи идеи между различните училища, предлагащи обучение по STEM професии и профили. Първата открита практика се проведе на 27.05.2020 г. в електронната платформа Teams от учителите на ПГТЛП, гр. Попово инж. Християн Иванов и инж. Мартин Николов. ...

Открита практика, проведена в електронната платформа Teams на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово

 

STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот. Обучението обхваща четири принципа, идентифицирани като ключови в образованието на XXI век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Използваме метода дизайн мислене, чрез който се развиват уменията на XXI век: работа в екип, експериментиране и решаване на проблеми, креативност, превръщане на учениците в активна страна в процеса на обучение.

За първа година в област Търговище се организират и провеждат Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ за открити практики с цел обмен на общи идеи между различните училища, предлагащи обучение по STEM професии и профили.

Първата открита практика се проведе на 27.05.2020 г. в електронната платформа Teams от учителите на ПГТЛП, гр. Попово инж. Християн Иванов и инж. Мартин Николов. Урокът бе наблюдаван от 17 учители от различни училища от област Търговище.

Идеята на учителите е да създадат среда, в която ученикът да бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката. Непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който учениците учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда.

 

Връзка към отразяване на събитието в сайта на РУО Търговище

 


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА


ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО