Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Откриване на STEM център в пгтлп, гр. Попово

На 25.03.2022 г. ПГТЛП, гр. Попово откри официално изградения „Център за дигитални създатели ETech&Art“, реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, Дейност I – голяма категория. Гости на тържеството бяха...

ОТКРИВАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР В ПГТЛП, ГР. ПОПОВО

 

На 25.03.2022 г. ПГТЛП, гр. Попово откри официално изградения „Център за дигитални създатели ETech&Art“, реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, Дейност I – голяма категория. Гости на тържеството бяха г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, експерти от регионалното управление на образованието, г-жа Дарина Димитрова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ към община Попово, директори.

Г-жа К. Христова–Маркова, директор на ПГТЛП представи реализирания проект, като обърна внимание, че центърът за дигитални създатели е с фокус на учебното съдържание в създаването на дигитални проекти и технологични решения с три акцента – инженерни науки, технологии и арт изкуство. Иновациите в обучението са свързани с разработване на цялостен технологичен комплекс, включващ сектори: Приложно програмиране, Роботика и сензорни системи, Компютърна техника и технологии, Графичен и моден дизайн. Дизайнът на учебното съдържание е базиран на комбиниран подход, при който предвиденото за изучаване съдържание по предметите за професионална подготовка и предметите от природонаучния цикъл и математика се допълва с разработване на интегрирано учебно съдържание, базирано на създаването на дигитални продукти. Съчетават се възможностите на средата, разнообразни методи на преподаване, различни организационни форми, интегриране на технологии и използване на учебно съдържание, с цел поставяне на ученика в активна позиция. Училищният ETech&Art център ще съдейства за създаване не просто на един учебен процес, а на едно учебно „преживяване“, което ще засили интереса на учениците към изучаваната материя.

„STEM центърът е наистина впечатляващ, защото целият втори етаж е преструктуриран и изцяло променен. Отваряйки вратата на всяка една лаборатория или зона се озоваваш в място, което изцяло е разчупило стереотипите… Наистина, това което постигнахте през последните години, е пример за ефективен мениджмънт на училището!“, заяви по време на откриването г-жа Елка Станчева и поздрави директора на ПГТЛП г-жа Каролина Христова–Маркова и целия екип от учители за постигнатото.

Инж. Д. Игнатова представи на гостите изградените лаборатории и зони за работа, както и реализираните дигитални проекти и учебни ресурси.

  1. Лаборатория по Приложно програмиране: Оборудване с персонални работни места за учениците и учителя с лаптоп (1:1), стена за писане и презентационен център, режим на учене „преживяване“. Учениците съвместно с инж. Пл. Петков реализираха следните дигитални проекти: „Разработка на онлайн приложение за управление на паркинг“, „Разработка на онлайн приложение за изчисляване услугите на компютърна фирма, извършваща хардуерни услуги“ и „Създаване на училищен уеб сайт“.
  2. Лаборатория по Компютърна техника и технологии: Включва обособени работни места с компютър, специализирани тренировъчни стенда, лабораторни маси и комплект инструменти, стена за писане. Режими на учене „преживяване“ и „огнище“. Учениците съвместно с инж. М. Николов и инж. Хр. Иванов реализираха дигиталните проекти: „3D принтиране и моделиране“ и „LED куб“.
  3. Лаборатория по Графичен дизайн и Мода – ансамбъл от дигитални зони, оборудвани за работа по двойки, 6 лаптопа и 6 графични таблета със специализиран софтуер, стена за писане. Режими на учене „преживяване“ и „огнище“. Учениците съвместно с инж. Д. Игнатова реализираха следните дигитални проекти: „Изследване на видовете клоширани поли, тяхното формообразуване и създаване на технологична последователност на дамска рокля, рязана в талията с използване на инструментите на програмата Paint“ и „Дизайн и моделиране на дамско облекло с изследване на декоративните особености на българската народна носия от Родопския регион“ – проектиране на модна колекция.
  4. Лаборатория по Роботика и сензорни системи – маса за практическа работа, оформяне на 4 работни центъра с осигурен лаптоп, презентационен център за учителя, интерактивен дисплей, стена за чертане на скици, специализирана апаратура, комплекти по електроника и електротехника, роботика, сензорни системи, специализиран софтуер, режими на учене „преживяване“ и „огнище“. Учениците съвместно с инж. Християн Иванов реализираха дигиталните проекти: „Проектиране на СМАРТ КОЛА РОБОТ“, „Проектиране на автоматизиран КОШ – РОБОТ“ и Игрална дъска „ЛАБИРИНТ“.
  5. Аудиториум – презентационен център, където учениците представят крайни резултати от проектна/екипна дейност, обособени позиции на лектор и аудитория – 20 седящи места, интерактивен дисплей, софтуерна система за връзка с нотбуци със сензорни екрани за учениците (1:1), озвучаване, режим на учене „на върха“. Реализирани са следните учебни ресурси:  бинарен урок под мотото „Руският език в помощ на обучението по професионална подготовка“, тема на урока „Автомобилите на бъдещето“;  бинарен урок по биология и здравно образование и история и цивилизации под мотото „Науката срещу расизма“;  бинарен урок под мотото Защо програмистите изучават философия?“, тема на урока „Логическото познание в програмирането“;  традиционен урок с интерактивни елементи по руски език, тема на урока „Как жить экологично“;  традиционен урок с интерактивни елементи по български език и литература, тема на урока „За любовта, за вярата и надеждата и темата за труда и творчеството в другите изкуства“;  традиционен урок с интерактивни елементи по български език и литература, тема на урока „Непознатият Яворов“;  традиционен урок с интерактивни елементи, тема на урока „Други видове мехатронни системи в автомобила“;  интегриран урок с представител на работодателската организация „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД с използване на подхода „супервизия“ за надграждане на практически професионални умения, тема на урока „Народно приложно изкуство–изработване на папионка с българска шевица по метода „плъстене“;  интегриран урок с представител на работодателската организация „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД с използване на подхода „супервизия“ за надграждане на практически професионални умения, тема на урока „Изработване на дамска пола с използване на мулажен метод“.
  6. Зона за екипна работа на учениците – обособяване на офис-острови за работа с лаптопи, акцентирани в цветово решение, стени за писане и скициране в хода на дискусии, облачна среда, режим на учене „огнище“.АННА ЦОНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ и РЕ