Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Отлично представяне на ученици на ПГТЛП, гр. Попово в НК по приложна електроника „Мога и зная как“

На 08 март 2021 г. в ПГТЛП, гр. Попово за първи път се проведе училищен кръг от Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“...

Отлично представяне на ученици на ПГТЛП, гр. Попово в НК по приложна електроника „Мога и зная как“

 

На 08 март 2021 г. в ПГТЛП, гр. Попово за първи път се проведе училищен кръг от Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. Състезанието се организира съвместно от гимназията и търговска верига „Елимекс“. То премина в две части, като в първата част учениците решаваха теоретични тестове, в които бяха включени въпроси от учебните дисциплини: електротехника, градивни елементи, аналогова схемотехника и цифрова схемотехника, а във втората част участниците изпълняваха практически задания по монтаж на печатна платка за съответната възрастова група.

Писмените работи и изпълнението на практическите задания бяха оценявани от представители на търговска верига „Елимекс“ под ръководството на инж. Детелина Иванова.

В първа възрастова група - 10 клас се класираха (максималният брой точи е 100):
І място: Даниел Найденов Неделчев 70 т.
ІІ място: Венета Велимирова Дончева 40 т.
ІІІ място: Александър Пламенов Атанасов 39 т.
Във втора възрастова група - 11 клас се класираха (максималният брой точи е 100):
І място: Мартин Стефанов Иванов 69 т.
ІІ място: Денислав Миленов Атанасов 63 т.
ІІІ място: Петър Ивайлов Петров – 62 т.

Всички участници получиха почетни грамоти, както и ваучери на определена стойност от търговска верига „Елимекс“.

Ръководството на ПГТЛП благодари на всички ученици за постигнатите висики резултати, както и на ръководителите им - инж. Християн Иванов и инж. Румен Маринов

 ИНЖ. ХРИСТИЯН ИВАНОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ