Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПГТЛП, гр. Попово изработи и предостави на РУО, гр. Търговище 500 броя маски

Днес, 27.03.2020 г., началникът на Регионално управление на образованието, гр. Търговище г-жа Елка Станчева дари 500 броя предпазни маски на Регионалната здравна инспекция в града. Дарението е предоставено от Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. ...

 

ПГТЛП, гр. Попово изработи и предостави на РУО, гр. Търговище 500 броя маски

 

Днес, 27.03.2020 г., началникът на Регионално управление на образованието, гр. Търговище г-жа Елка Станчева дари 500 броя предпазни маски на Регионалната здравна инспекция в града. Дарението е предоставено от Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. То бе връчено на секретаря на РЗИ д-р Марин Йовов, който благодари и заяви, че всяка помощ е от съществено значение в създадената епидемична обстановка.

Предпазните маски са за многократна употреба. Те са ушити с доброволен труд от учители, практическо обучение на ПГТЛП, гр. Попово. Изработени са от плат, който съдържа 100 % памук и е сертифициран от специална лаборатория. Предпазните средства са ушити по всички правила и са обработени с парогенератор.

Дарението е предоставено и съобразено със спешните задачи, които се решават в здравната инспекция и необходимостта от предпазни средства срещу COVID–19.

Ръководството на ПГТЛП, гр. Попово получи благодарствено писмо от Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков.

 


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО