Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП, гр. Попово и ПГ по механоелектротехника, гр. Ловеч

На 08.07.2021 г. ученици от X „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха 4 ученици и 4 педагогически специалисти от ПГМЕТ, гр. Ловеч. Под ръководството на инж. Хр. Иванов учениците на ПГТЛП ...

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП, гр. Попово и ПГ по механоелектротехника, гр. Ловеч

 

На 08.07.2021 г. ученици от X „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха 4 ученици и 4 педагогически специалисти от ПГМЕТ, гр. Ловеч. Под ръководството на инж. Хр. Иванов учениците на ПГТЛП демонстрираха практически умения за работа със специализиран софтуер, като създадоха различни анимирани обекти и представиха разработена програма, която с помощта на 3D принтер да създава обемни обекти. Иновацията включва нови методи на преподаване и обучение по нов предмет „Роботика и сензорни системи“, практика. Учениците представиха иновационни дейности за работа с платформи за програмиране и управление на контролери, сензори и механизми. Демонстрираха иновативен дигитален проект – мини робот със сензорно управление.

Директорът на ПГТЛП, гр. Попово г-жа Христова–Маркова запозна партньорите от Ловеч с дългогодишната история на гимназията, с успехите и постиженията на талантливите ни ученици и отличната материално – техническа база, като инж. Десислава Игнатова презентира спечеленият проект „Център за дигитални създатели ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.ГЮЛХАН АХМЕДОВА

ЧЛЕН НА ЕКИПА ЗА ИНОВАЦИИ