Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Световен ден на думата „Благодаря” в ПГТЛП

На фона на нежна лирична музика започна Празника на любовта в Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово. А мисълта „Любов е да раздаваш душата си без жал. И мигом да забравяш кому какво си дал“ на Надежда Захариева послужиха за мото на тържеството...

По инициатива на учениците от 10 а клас, ученическият парламент при ПГТЛП - Попово, съвместно с МКБППМН- Попово, в нашето училище на 11.01.2019 г. бе отбелязан Световният ден на думата "Благодаря" (International Thank You Day). Група ученици посрещнаха всеки ученик, учител и служител на училището със стикер, на който на различни езици бе написано „Благодаря” и с балон, който носеше същото послание. Освен това, със специален стикер, всеки можеше да изрази персонално своята благодарност. От тая възможност се възползваха много от учениците да благодарят на своите учители и приятели.

На днешната дата много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър.

Повечето благодарности, които изразяваме към някого ги отправяме сякаш случайно, без да мислим за тяхното значение. Въпреки това, думите на благодарност имат магически свойства - с тяхна помощ хората доставят радост един на друг, изразяват тяхното внимание и разменят положителни емоции - нещо, без което животът ни би бил скучен и мрачен.

„Благодаря” е израз на признание, израз на уважение, израз на достойнство. Тя е тази дума, която ни прави истинско човешко общество, а училището е едно от местата, където имаме най- много поводи да благодарим.РАДКА ЧАНКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ