Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Ученици от ПГТЛП гр. Попово участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец Храбър“

На 14.12.2019 г. ученици от професия „Моделиер–технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“ на ПГТЛП гр. Попово участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец Храбър“. ...

Ученици от ПГТЛП гр. Попово участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец Храбър“

 

На 14.12.2019 г. ученици от професия „Моделиер–технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“ на ПГТЛП гр. Попово участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

Програма на посещението


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО