Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

„ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“ GREENEDU AND DIGEDU

Успешно се проведе Конкурса за ученици на тема: „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“– GREENEDU AND DIGEDU, организиран за първи път през тази календарна година от Националния екип експерти по професионално образование и обучение към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). В конкурса се включиха общо 90 участници. В резултат на проведената процедура по оценка, въз основа на предварително обявените в поканата критерии, комисиите от експерт-оценители от Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР, отличиха кандидатурите, които в най-голяма степен отговарят на зададените критерии за иновативност, въздействие, приложимост и устойчивост.

КЛАСИРАНЕ:
Категория 1: Награда за зелени умения (GREEN EDU), група 16-19 години.
Първо място: Кристиян Даниелов Петров, ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.
Второ място: Светлозара Галинова Златанова, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин.
Трето място: Анабел Илиянова Владова, ПГД „Елисавета Вазова“, гр. София.

Категория 2: Награда за дигитални умения (DIGIEDU), група 16-19 години.
Първо място: Георги Диянов Друмев, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, гр. Сливен.
Второ място: Никола Николаев Димитров, Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово.
Трето място: Веселин Момчилов Даскалов, Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София.

Победителите в двете категории бяха отличени на специално събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по дейност „Национален експертен екип по професионално образование и обучение“ (National VET team) на 30.11.2022 г. в хотел „Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър“, София. Никола Николаев Димитров получи грамота, връчена лично от г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, предметни награди и ваучер на стойност 300.00 лв.

Поздравления за Никола Николаев Димитров и неговите ръководители г-жа Димитринка Великова и инж. Пламен Петков.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО