Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Достъп до обществена информация

В ПГТЛП, гр. Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заявления за достъп до общестена информация се подават в стаята на ЗАС всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.


Адрес:
гр. Попово, ул. "Аспарух" №1
етаж II, стая ЗАС
тел: 0878596326
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Приложение № 1 Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 3 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Решение за предоставяне на обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ зa 2020 г.