Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Открит урок в ПГТЛП гр. Попово, изнесен от Татяна Христова и свързан с вътрешноинституционалната квалификация
Структура на урока


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО