Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Модерно оборудвани класни стаи

разгледайте

Успехи в обучението

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

Модерни лаборатории и кабинети

научете повече

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08