Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

План - приемНеобходими документи за кандидатстване

>> Заявление за участие в класиране по образец на Професионална гимназия по техника и лека промишленост.

>> Копие на свидетелството за завършено основно образование.

>> Копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика.


Първо класиране:

подаване на документи
До 05.07.2016 г.
записване
07.07.2016 г.

Второ класиране:

подаване на документи
11.07.2016 г.
записване
14.07.2016 г.

Трето класиране:

подаване на документи
19.07.2016 г.
записване
21.07.2016 г.