Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

План - прием