Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Утвърден Държавен План-Прием, учебна 2024/2025 г.

Утвърден държавен прием

Приложение


 • код 213070 професия „Графичен дизайнер“
  код 2130701 специалност „Графичен дизайн“


  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Срок на обучение: 5 години

 • Брой ученици: 13

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:

  1. Изобразително изкуство
  2. Информационни технологии


 • код 481030 професия „Приложен програмист“
  код 4810301 специалност „Приложно програмиране“


  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Срок на обучение: 5 години

 • Брой ученици: 13

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:

  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество


 • код 523050 професия „Техник на компютърни системи“
  код 5230501 специалност „Компютърна техника и технологии“


  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Срок на обучение: 5 години

 • Брой ученици: 13

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:

  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество


 • код 542040 професия „Моделиер -технолог на облекло“
  код 5420401 специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“


  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Срок на обучение: 5 години

 • Брой ученици: 13

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:

  1. Изобразително изкуство
  2. Информационни технологии


 • код 522020 професия „Електромонтьор“
  код 5220207 специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“


  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Срок на обучение: 5 години

 • Брой ученици: 26

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:

  1. Информационни технологии
  2. Технологии и предприемачество