Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

  • ЕРАЗЪМ акредитация № 2022-1-BG01-KA120-VET-000107341