Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Клуб маршова и строева подготовк