Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Маршова и строева подготовка

Ученици и учители от иновативна ПГТЛП - гр. Попово почетоха паметта на В. Левски - личност, останала в сърцето на всеки, който гордо се нарича българин.

148 години безсмъртие!

Поклон, Апостоле!

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА КЛУБ: „СТРОЕВА И МАРШОВА ПОДГОТОВКА“