Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Клуб Светът на IT специалиста

 

Клуб В света на IT специалиста

 

Учениците Даниел Неделчев и Хюсеин Неджати демонстрираха как създават мобилни приложения за телефони. Създадоха приложение, което кара телефонът да изговаря въведени фрази, направиха играта „Морски шах“. Направиха така, че след като се движи телефона по рязко да може да се включва камерата. Други 8 ученици имаха за задача да създадат различни програми с помощта на програмируема платка Micro-bit от рода на:
1) управление на светофарна уредба, създадена от Даниел Неделчев и Хюсеин Неджати;
2) интерпретация на играта „камък, ножица, хартия“, създадена от учениците Денис Александров и Диян Николаев;
3) датчик за осветеност и крачкомер, създадоха учениците Иван Иванов и Александър Атанасов;
4) музикална композиция с помощта на програмируема платка и представяне на публиката от ученичките Венета Велимирова и Гамзе Салиева. Всичко това стана с помощта на Денислав Атанасов и Мартин Иванов, които помагаха за свързването на електрическите схеми и помагала – пиано и светофарна уредба;
5) участие взеха и учениците Синан Шабанов и Синан Исмаилов, които разработиха и отпечатаха на 3D принтер частите за светофара.

Официални гости бяха г-жа Елка Станчева - Началник на Руо Търговище и 18 Директори и помощник директори на средни училища и професионални гимназии.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА КЛУБ „В СВЕТА НА IT СПЕЦИАЛИСТА“