Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева връчи Europass сертификати за мобилност на участниците в проекта „Да бъдеш успешен IT специалист“, с акроним „ITech_Pro“, финансиран по програма „Еразъм +“, сектор „Професионално образование и обучение“, реализиран в Сарагоса, Испания


С развитието на процесите на глобализация и интернационализация на икономиката и бизнеса, пред училището се появи нова цел – подготовка на професионалисти, способни да работят в променящите се условия на пазара на труда. Най–известната форма на интернационализация е мобилността. Целта на образователната мобилност е посредством транснационалното сътрудничество и натрупаният опит да се повиши качеството на професионалното образование и обучение, да се поощрят иновациите и да се разпространят добрите професионални практики и системи в Европа.
В периода от 02.05.2022 г. до 16.05.2022 г. в Сарагоса, Испания се реализира проекта „Да бъдеш успешен IT специалист“, с акроним „ITech_Pro“ № 2019-1-BG01-KA102-061339, финансиран по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, ориентиран към повишаване на ключови професионални компетентности на учениците, свързани с надграждане на знания и умения за хардуерна и софтуерна диагностика, с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация. По проекта са осъществени обучителни практики в партньорство с IT компании от Сарагоса, Испания. Осъществените образователни мобилности се удостоверят с Еuropass сертификати за мобилност, в които са описани подробно придобитите знания, умения и компетентности от участниците, връчени официално от г-жа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище.


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО