Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Комплексно занятие „Бъди войник“


На 15.06.2022 г. на стадион „Неделчо Камов“ в гр. Търговище се проведе комплексно занятие, свързано с отбраната на страната, под формата на военни игри „Бъди войник“. Състезанието е отборно, като учениците трябва да покажат сила, бързина, ловкост и умения по ориентиране. В комплексното занятие, организирано от Военно окръжие, гр. Търговище се включиха 18 отбора. С гордост заявяваме, че отборът на ПГТЛП, гр. Попово завоюва заслужено ПЪРВО място, с което доказа спортен дух, силна мотивация и достойно представяне. Дълг, доблест, чест, достойнство, благородство и добронамереност – нека всички тези човешки ценности и чувства, съпровождат живота на младите хора.


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО