Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Всички Новини

3 декември – Международен ден на хората с увреждания!

За да отбележат този ден, ученици на ресурсно подпомагане от ПГТЛП, гр. Попово, подкрепени от ученическия парламент, под ръководството на ресурсният учител инж. Колчевска, подготвиха материали по темата ...

3 декември – Международен ден на хората с увреждания!

 

 

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Целта е постоянно да се мотивират политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до образователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

Този ден не е празник. Той не се чества, а се отбелязва, за да напомнят хората с увреждания за себе си. Да напомнят, че ги има, че са част от обществото и трябва да заемат с право своето достойно място в него.

За да отбележат този ден, ученици на ресурсно подпомагане от ПГТЛП, гр. Попово, подкрепени от ученическия парламент, под ръководството на ресурсният учител инж. Колчевска, подготвиха материали по темата и направиха презентация. Работата в екип показа основните качества толерантност, приемане и приобщаване, които трябва да притежава всеки човек. Светът в който сме се родили е такъв, пъстър. Всеки от нас е различен, всеки е уникален. Има хора, които по един или друг начин съдбата е ощетила, ограничила е движенията им, сетивата им, интелектуалните им възможности.

Но те са като всички нас!

 

Вижте презентацията

 

ИНЖ. ПЕНКА КОЛЧЕВСКА

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ