Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Всички Новини

Началникът на РУО – Търговище отличи изявени педагогически специалисти на ПГТЛП, гр. Попово с наградата „Митрополит Андрей“

На 27.10.2022 г., в навечерието на Деня на народните будители, началникът на РУО Търговище – г-жа Елка Станчева връчи награди на отличените педагогически специалисти с грамота и почетно отличие „Митрополит Андрей“.

С наградата са удостоени трима педагогически специалисти на ПГТЛП, гр. Попово. Наградените учители са инж. Пламен Петков – учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни науки“, г-н Александър Русев – старши учител по философски цикъл и география и икономика и г-жа Димитринка Великова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Отличието е за прилагане на ефективни иновативни форми и методи в образователния процес, допринасящи за ориентиране на обучението от традиционно към иновативно, за реализиране на инициативи за утвърждаване на образователната институция.

Поздравления и бъдещи творчески успехи!

ГЮЛХАН АХМЕДОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ