Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Всички Новини

ПРЕДКОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ПГТЛП

Повече информация

КОЛЕДА В ПГТЛП

Повече информация

Ученици от ПГТЛП гр. Попово участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец Храбър“

Повече информация

Открит урок по предприемачество в ПГТЛП

Повече информация

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПГТЛП гр. Попово

Повече информация

Открит урок в ПГТЛП гр. Попово, изнесен от инж. Християн Иванов и свързан с работата на гимназията с даровити ученици

Повече информация

Награждаване на ученици от ПГТЛП гр. Попово, участници в международното състезание „БОБЪР“

Повече информация

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в ПГТЛП гр. ПОПОВО

Повече информация

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

Повече информация

Ученици на ПГТЛП гр. Попово класирани в XII национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Повече информация

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

Повече информация

Европейска седмица на програмирането

Повече информация

Европейска седмица на спорта

Повече информация

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Повече информация

IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“

Повече информация

Кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“ във връзка с реализиране на европейски проекти, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Повече информация