Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Всички Новини

ПГТЛП, гр. Попово е одобрена за присъждане на „Еразъм акредитация“ в сектор „Професионално образование и обучение“

На 09.01.2023 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) представи одобрените 26 професионални гимназии, на които се присъжда „Еразъм акредитация“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Акредитацията има за цел да докаже изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко развитие на професионалното образование и обучение.

ПГТЛП, гр. Попово е единствената професионална гимназия от област Търговище с присъдена „Еразъм акредитация“.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО