Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Всички Новини

ПГТЛП, гр. Попово е отличена от Център за развитие на човешките ресурси с приза за „Цялостно качествено изпълнение" на проект

На 18 декември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и ...

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово е отличена
от Център за развитие на човешките ресурси с приза за „Цялостно качествено изпълнение" на проект
„МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142 по Програма „Еразъм+“,
КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

 

На 18 декември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕК проведе ГОДИШНА ОНЛАЙН ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020. Конференцията е най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, по време на което се прави обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България. Същевременно през настоящата година ще отбележим и края на Програмния период „Еразъм+“ 2014 – 2020 г. През настоящата 2020 година, поради трудната ситуация, в която всички ние се намираме, събитието беше проведено онлайн във виртуална среда. По време на събитието се състоя церемония по награждаване със сертификат за качество на организациите, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на приключили през 2020 година проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

С гордост заявяваме, че ПГТЛП, гр. Попово е единствената гимназия от Северна България удостоена с Високото отличие за цялостно качествено изпълнение на проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.
КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО