Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Достъп до обществена информация

В ПГТЛП, гр. Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заявления за достъп до общестена информация се подават в стаята на ЗАС всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.


Адрес:
гр. Попово, ул. "Аспарух" №1
етаж II, стая ЗАС
тел: 0878596326
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info