Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Учебно – техническа и материална база

ПГТЛП разполага с много добра МТБ.

Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение. Монтирано е платформено съоръжение за инвалиди.

Професионалната гимназия разполага с охранителни камери за 16 учебни кабинети и прилежащите зони: учебен двор, спортна площадка, вход и изход, коридори и
фоайета.

Регистриран е учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

През учебната 2014/2015 г. се закупи чисто нов автомобил от собствени приходи, марка „Шкода Фабия“ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Безплатно е придобиването на правоспособност за управление на МПС на ученици от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

ПГТЛП разполага със собствени приходи от такси, свързани с обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за ученици от други специалности и външни лица.

В началото на учебната 2015/2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране на две учебни работилници по специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ чрез спечелен проект по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“.

През август 2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране на учебна работилница по диагностика и учебна практика по специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ чрез спечелен проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“.

През август – септември 2017 г. се оборудва лаборатория по компютърни технологии, с цел постигане на по-добри резултати в обучението и формирането на професионални умения и навици по теория и практика на специалността „Компютърна техника и технологии“, в резултат на спечелен проект „Да бъдеш успешен IT специалист“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“.

През август – септември 2017 г. се извърши адаптиране и изграждане на санитарни възли по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“, Дейност II „Адаптиране и изграждане на санитарни възли“.

През август – септември 2017 г. се извърши ремонт на прилежаща инфраструктура по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“, Дейност III „Ремонт на прилежаща инфраструктура“.

През юни – юли 2018 г. се извърши основен ремонт на физкултурния салон на ПГТЛП, финансиран от инвестиционната програма на МОН за 2018 г.

През септември – октомври 2018 г. се извърши основен ремонт на покрива на учебната сграда на ПГТЛП, финансиран от инвестиционната програма на МОН 2018 г.

През април – май 2019 г. се извърши основен ремонт на учебната сграда на ПГТЛП, чрез поставяне на фасадна топлоизолация, финансиран от инвестиционната програма на МОН за 2019 г.

През юни – юли 2020 г. се извърши основен ремонт на отоплителната и електрическата инсталация на учебната сграда на ПГТЛП, финансиран от инвестиционната програма на МОН за 2020 г.

В момента ПГТЛП разполага с 3 оборудвани компютърни кабинети, 7 учебни кабинети с интерактивни дъски, компютри/лаптопи с интернет и мултимедия във всички кабинети.

През учебната 2021/2022 г. предстои реализиране на проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, свързан с изграждане на „Център за дигитални създатели ETech&Art“.

През април – май 2021 г. се извърши ремонт с предмет „Изграждане на газова и отоплителна инсталация на физкултурния салон и ремонт на покрива на залите за шахмат и тенис на маса на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“ от инвестиционната програма на МОН на стойност 109 959.12 лв. с ДДС.

През май – юни 2021 г. се извърши ремонт с предмет „Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Център за дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на стойност 79 414.86 лв. с ДДС.

През юли 2021 г. е извършена „Доставка на специфично оборудване по проект „Център за дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на стойност 23 962.12 лв. с ДДС.

През август 2021 г. е извършена „Доставка на оборудване по проект „Център за дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на стойност 58 260.00 лв. с ДДС.

През август 2021 г. е извършена „Доставка на обзавеждане по проект „Център за дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на стойност 48 624.00 лв. с ДДС.

В периода януари – април 2022 г. се извърши ремонт с предмет: „Ремонт на пет работилници на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“ от инвестиционната програма на МОН на стойност 309 355.26 лв. с ДДС.

През август 2022 г. се извърши ремонт и доставка на ново училищно оборудване – единични маси и столове, учителско бюро, мултимедия и лаптоп, за изграждане на втори учебен кабинет по английски език, за сметка на делегиран бюджет на ПГТЛП.

През ноември 2022 г. се изгради и оборудва външна и вътрешна площадка по БДП, по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 5 „Площадки за обучение по БДП“, на стойност 3 500.00 лв. с ДДС.

В периода септември – ноември 2022 г. се извърши ремонт с предмет: „Ремонт на учебна работилница по устройство и диагностика на електрическото оборудване на автомобила, на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“ от инвестиционната програма на МОН на стойност 187 746,71 лв. с ДДС.

През месец ноември 2022 г. се закупи и монтира подемник за учебна работилница по устройство и диагностика на електрическото оборудване на автомобила, за сметка на делегиран бюджет на ПГТЛП.

През месец ноември 2022 г. се закупи и монтира колонен климатик за актова зала, за сметка на делегиран бюджет на ПГТЛП.

През месец ноември 2022 г. се закупи и монтира колонен климатик за лаборатория по компютърна техника и технологии, за сметка на делегиран бюджет на ПГТЛП.

През август 2023 г. се извърши ремонт и доставка на ново училищно оборудване – единични маси и столове, учителско бюро, мултимедия и лаптоп, за изграждане на втори учебен кабинет по български език и литература, за сметка на делегиран бюджет на ПГТЛП.

През ноември 2023 г. се монтира видеонаблюдение за секторите физкултурен салон, открити спортни площадки и учебна работилница по електротехника – сервиз по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Сигурност в училище“ на стойност 13 500л00 лв. с ДДС.

През декември 2023 г. е закупен втори автомобил за Учебен център на ПГТЛП, марка „Шкода Камик“ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на стойност 36 000.00 лв. с ДДС.

През декември 2023 г. са закупени 3 компютърни конфигурации на стойност 6 000.00 лв. с ДДС, 2 компютърни конфигурации на стойност 5 000.00 лв. с ДДС, 2 лаптопа на стойност 4 500.00 лв. с ДДС, сървър NAS и дискове на стойност 2 100.00 лв. с ДДС и принтер на стойност 950.00 лв. с ДДС. Оборудването е за администрацията на ПГТЛП.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО