Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Преподаватели

Нели Асенова Йорданова
Анна Йорданова Цонева

Български език и литература, Руски език

Гюлхан Ефраимова Ахмедова Български език и литература, Английски език

Антоанета Петкова Людмилова

Мелек Ремзиева Османова

Английски език

Виктория Димитрова Станева

инж. Лейля Насъфова Сакалъ

Математика
Татяна Христова Николова Информатика и Информационни технологии
Александър Русев Русев Философия и обществени науки, География и икономика
Бойко Пенев Михайлов История и цивилизации, География и икономика
Димитринка Кънева Великова Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
Ана Димитрова Дечева Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда
Ивайло Миленов Алексиев
Айхан Османов Юсеинов
Физическо възпитание и спорт
инж. Пламен Йорданов Петков Теория, професионално направление: Компютърни науки
инж. Християн Николов Иванов Практика, професионално направление: Компютърни науки
инж. Мартин Ивайлов Николов Практика, професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
худ. Никола Християнов Николов Теория, професионално направление:Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
инж. Боряна Петрова Иванова Теория, професионално направление: Електротехника и енергетика
инж. Даниела Стефанова Николова
инж. Емил Панайотов Желязков
Практика, професионално направление: Електротехника и енергетика
инж. Десислава Иванова Игнатова Теория, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Веска Атанасова Василева Практика, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Димитринка Стойкова Тодорова Практика, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
инж. Пенка Христова Колчевска-Михайлова

Ресурсен учител