Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Училищно настоятелство

С решение №82/25.05.2016 г. по Фирмено дело №10/2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище, е вписано в регистър №5 за юридически лица с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - ГРАД ПОПОВО" с Председател на съвета на настоятелите: БОРЯНА СТЕФАНОВА ТОМОВА