Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование:  Професионална гимназия по техника и лека промишленост

ЕИК/Булстат: 125508573

Адрес:  гр. Попово, ул. „Аспарух“ № 1

Телефон: 0879 956 305 Директор

Ел. поща:  pgtlp@pgtlp-popovo.info

Интернет страница: www.pgtlp-popovo.info
Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Заявление за искане за упражняване на права

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg 

Тел: 02/492 0 112
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg


Интернет страница: www.cpdp.bg