Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

НАГРАДЕНИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ


Във връзка с честване празника на град Попово на 10.06.2020 г., в залата на Общинския съвет, кметът на общината д-р Людмил Веселинов и председателят на ОбС Попово г-н Георги Георгиев, връчиха грамоти и отличия на ученици, педагози и фирми.
Грамота на Арзу Алиятинова Шакирова – класирана за участие в Национален конкурс „Млади таланти в модата“, организиран от Министерство на образованието и науката.
Грамота на Александра Иванова Недялкова – класирана за участие в Национален конкурс „Млади таланти в модата“, организиран от Министерство на образованието и науката.
Грамота на Мелис Фикретова Сюлманова – класирана за участие в Национален конкурс „Млади таланти в модата“, организиран от Министерство на образованието и науката.
Грамота на Виктория Димитрова Станева – класирана за участие в областния кръг на олимпиадата по математика и в Международния конкурс „Бобър“ в областта на информатиката.
Грамота на Пламен Станиславов Александров – класиран за участие в четвърта регионална историческа конференция „История и памет“ с филма „Кафене Роял“, посветен на „Съединението на Княжество България с Източна Румелия“ и в Международния конкурс „Бобър“ в областта на информатиката.


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО