Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Информация за задължителните държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, учебна 2023-2024 г.