Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Историята на ще ви разкажем за миналото на ПГТЛП гр.Попово