Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Обществен съвет

Обществен съвет за 2023 - 2025 година

Председател: Емилия Ганчева Иванова

Членове:

  1. Мариана Стоименова Петкова
  2. Венета Русанова Мисирджиева
  3. Катя Крумова Димова
  4. Даниела Христова Алексиева

Резервни членове:

  1. инж. Калоян Норов Маринов
  2. Маргарита Христова Николова
  3. Тихомир Христов Ангелов
  4. Анета Антонова Василева