Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Ръководство

Каролина Димова Христова-Маркова

Директор

Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия

 

 

инж. Полина Димитрова Начева

Заместник директор по учебнo - производствената дейност

Теория, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи; Математика