Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

147 години БЕЗСМЪРТИЕ

Отбелязваме една Велика дата в нашият календар...

147 години от гибелта на Васил Левски. Поклон Апостоле!