Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

148 години БЕЗСМЪРТИЕ!

Есе на Венета Велимирова Дончева – ученичка от X „а“