Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТ РУО ТЪРГОВИЩЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас с молба да попълните анкетата, предоставена от РУО, гр. Търговище, относно удовлетвореност от проведеното електронно обучение в условията на извънредно положение в ПГТЛП, гр. Попово.